CaneGIS-โรงงานน้ำตาลมิตรผล สารสนเทศ GIS MITRPHOL
เดือน
ราคาปิด
+/-
ส.ค.53
22.55
0.79
ก.ย.53
22.86
0.31
ต.ค.53
26.58
3.72

 
bill
telex
selling
USD
29.6509
29.7493
30.0278
EUR
41.1398
41.2681
41.8861
JPY 100
36.3309
36.4421
37.1906

Update

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   หน่วยงาน      
 
  สอน. Sugarzone.in.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
 
         
   น้ำตาลในตลาดโลก      
 
  น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก น้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ICE - Report Center