รายงาน ข้อมูลการส่งอ้อย รายโควต้า สำนักงานด้านอ้อย โรงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
 
รายงาน ข้อมูลการส่งอ้อย
รายโควต้า
กดปุ่มเพื่อเลือกหมายเลขโควต้า
                                               
 
หมายเลขโควต้า  
  
 
ลำดับ
วันที่
เล่มที่
เลขที่
ทบรถ
นน.รถ
น้ำหนักสุทธิ(ตัน)
เกรด
ประเภทรถ
ค่าความหวาน(CCS)
purity
รหัสแปลง
โรงงาน
รวม
         
0
0
0